Skip to content
ZAANGAŻOWANI W

Fundacja PROSPERA to organizacja powstała w 2023 roku, zrzeszająca młodych ludzi chcących aktywnie działać na terenie województwa śląskiego. Chcemy pokazać, że dobro naszej planety nie jest nam obce. Jesteśmy głęboko zaangażowani w walkę i ochronę naszego środowiska. Chcemy wspierać oraz angażować się w lokalne inicjatywy proekologiczne. Uważamy, że edukacja oraz świadomość to kluczowy element skutecznego działania.

Edukacja i świadomość

to kluczowy element skutecznego działania

Ekologia i ochrona środowiska:

Jesteśmy głęboko zaangażowani w walkę o ochronę naszej planety. Realizujemy projekty mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej, ograniczenie zanieczyszczeń, promowanie odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Społeczność i lokalna inicjatywa:

Wspieramy i angażujemy się w lokalne inicjatywy proekologiczne, działań społecznych i projekty, które mają pozytywny wpływ na nasze otoczenie. Wierzymy, że zmiana zaczyna się od lokalnych działań, które potem rozprzestrzeniają się na większą skalę.

Zrównoważony rozwój:

Nasze cele wykraczają poza ochronę środowiska. Dążymy do wspierania zrównoważonego rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego, dbając o równowagę między potrzebami dzisiejszego świata a potrzebami przyszłych pokoleń.

Innowacyjne rozwiązania:

Stawiamy na nowoczesne i innowacyjne podejście do ekologii i rozwoju. Wspieramy badania naukowe, technologie ekologiczne oraz projekty, które przyczyniają się do rozwoju zrównoważonych praktyk.

Logo Prospera primary

Wykonawcą strony internetowej jest – Agencja Reklamy Visual Art